2019 – opis

Z tego, że mnie – lub wszystkim – tak się wydaje, nie wynika, że tak jest.

To, że ludziom tak się wydaje, jest ich kryterium tego, że tak jest.

W tytułach obrazów: cytaty z prac Ludwiga Wittgensteina wymienionych poniżej w całości lub we fragmentach, lub uzupełnione lub zmienione przez autora, lub tytuły autora.

Ludwig Wittgenstein, Remarks on Colour, Basil Blackwell 1977, polskie tłum. “Uwagi o kolorach”, tłumaczenie Robert Reszke, Wydawnictwo Spacja 1998
Ludwig Wittgenstein, Culture and Value, First edition of Vermischte Bemerkungen 1977,
English translation 1980, Blackwell Publishers Ltd, translated by Peter Winch,
Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus
German-English languages edition, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.
New York: Harcourt, Brace & Company, Inc., 1922
Original translation: C. K. Ogden, F.P. Ramsey
Wydanie uzupełnione Routledge & Kegan Paul Ltd., 1961,
Przekład Bogusław Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Notebooks, 1914-1916
Ludwig Wittgenstein, Blackwell Publishers 1998,
English translation by G. E. M. Anscombe, First published 1961
Dzienniki 1914–1916, Marcin Poręba (tłum.), Warszawa, Spacja 1999
„Some Remarks on Logical Form”, Proceedings of the Aristotelian Society, 9 (Supplemental), 1929,
„Kilka uwag o formie logicznej”, Maciej Świerczyński (tłum.). Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1, 1997.
Über Gewißheit / On Certainty. Oxford: Blackwell 1969. O pewności, Małgorzata Sady, Wojciech Sady (tłum.). Warszawa: Aletheia 1993. O pewności, Bogdan Chwedeńczuk (tłum.), Warszawa: KR 2001.